Tổng hợp các sever Tam Quốc Private China còn sống - Game Private
Friday, August 30, 2013

Tổng hợp các sever Tam Quốc Private China còn sống

Dạo này đi đâu cũng thấy Tam Quốc Private nên hôm nay mình xin tổng hợp lại tất cả các sever Tam Quốc Private còn sống và free cho mọi người.

Để nói qua về Tam Quốc Private, đây là một webgame chiến thuật 2D, màn hình ngang, là game đánh theo lượt, gần giống với Tàng Long và Chân Long Giáng Thế. Bày binh bố trận sau cho dành chiến thắng.

Mình sẽ không nói là free gì cả, vì hầu như đều giống nhau, free ít KNB, rồi free VIP, có click để được vàng,...

Tổng hợp các sever Tam Quốc Private ChinaLink đăng nhập: http://61.147.112.103/
Link đăng ký: http://61.147.112.103/reg.htm

Link đăng nhập: http://www.nchhh.com/UserCenter/Login.php
Link đăng ký: http://www.nchhh.com/UserCenter/Register.php


Link đăng nhập:  http://www.18vs.com/UserCenter/Login.aspx
Link đăng ký: http://www.18vs.com/UserCenter/Register.aspx


Link đăng nhập: http://61.132.227.43:300/
Link đăng ký:  http://61.132.227.43:300/reg.htm


Link đăng nhập: http://sg.kkkzu.com/UserCenter/Login.aspx
Link đăng ký : http://sg.kkkzu.com/UserCenter/Register.aspx

Chúc các bạn chơi game Tam Quốc Private vui vẻ
VLGame LIKE nếu bạn thấy bài viết hay >>>
Copyright © 2013 Game Private All Right Reserved

Game Private